Particulieren
................................................................

Relatie coaching

Zijn bepaalde familiale relaties diepgaand vertroebelt en wil je deze graag terug uitzuiveren? 
Hebben je partner en jij steeds dezelfde ruzies of conflicten en willen jullie dit patroon doorbreken?
Lijkt het voortbestaan van je relatie aan een zijden draadje te hangen en willen je er alles aan doen om dit alsnog te redden?
Merk je dat de aanwezigheid van sommige mensen je uit je kracht haalt en wil je dit voorkomen? 
Hebben jullie reeds besloten uit elkaar te gaan, maar willen jullie dit op een zo harmonieus mogelijke manier doen? 

Wel, dan is een relatie coaching iets voor jou!

In relatie coaching worden individuen of koppels begeleid in het vinden van antwoorden op hun (gezamenlijke) hulpvragen met betrekking tot relaties. Afhankelijk van de betrokken personen zullen deze vragen voornamelijk betrekking hebben op een familiale, relationele of (nieuw samengesteld) gezin situatie. 

De doelstelling van een dergelijke traject wordt steeds tijdens het vrijblijvend kennismakend gesprek met de beide coachees samen gedefinieerd. Een relatie coaching kan over verschillende thema's handelen, zoals:

- het (voort-)bestaan van een amoureuze, familiale of zakelijke relatie
- de voorwaarden gekoppeld aan een specifieke relatie
- oplossen van een conflictueuze relatie
- duidelijk in kaart brengen van de wederzijdse verwachtingen
- open en duidelijke communicatie binnen een relatie
- omgaan met veranderende levensfases
- verhogen van de kwaliteit van een relatie 
- ...

Deze verschillende thema's kunnen enerzijds volledig losstaand van elkaar, maar anderzijds ook volkomen verweven met elkaar voorkomen. Als coachee bepaal jij uiteraard altijd wat er wel en niet besproken en behandeld wordt tijdens het ganse traject. 

Belangrijke aspecten waarmee we steevast werken in een relatie coaching zijn: het bepalen en uitvoeren van de meest gepaste wederzijdse communicatie, fundamenteel respect voor de ander, zoals men is èn het in kaart brengen van de vaak onuitgesproken wederzijdse verwachtingspatronen.

Niet tegenstaande dit is elk coachingstraject uniek, net zoals elke hulpvraag, persoon, coach en coachee. Het verloop van een traject en het gebruik van methodes kan dan ook nooit in detail op voorhand worden vastgelegd. People Coach werkt wel steeds vanuit een vooraf bepaalde doelstelling met een vooropgestelde trajectweg. Tijdens het coachingstraject zullen zowel de tijdsduur, het traject, als de gebruikte methoden of technieken continue worden geëvalueerd ten opzichte van vorderingen die worden gemaakt en overlegd met de coachee(s). De coachee(s) blijft dan ook ten allen tijde meester over het ontwikkelingstraject.

Het achterliggende doel van een coachingstraject is dan ook om het ontwikkelingsproces van de individuele cochees te ondersteunen en om een blijvende oplossing te bieden voor het relationele vraagstuk waarmee ze initieel waren gekomen. 

Als psycholoog & coach houdt is People Coach zich zowel aan de deontologische code van de psychologen, als aan de richtlijnen van de International Coach Federation.


terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be