Particulieren
................................................................

Aanpak

People Coach beschouwt elke persoon en elke hulpvraag als uniek en gelooft dan ook niet in standaard coachingspakketen, maar werkt telkens weer op maat van het individu. Elke aanpak wordt dan ook volledig afgestemd op de betrokken personen, de specifieke vraag en de daar bijhorende situatie. Afhankelijk hiervan zullen de meest geschikte tools en methodes worden ingezet om de vooropgestelde coachingsdoelstellingen te behalen. In de zoektocht naar de meest geschikte methodes en tools, richt People Coach zich niet op een bepaalde theorie, maar combineert het aspecten van verschillende theorie├źn (psychoanalyse, systeemtherapie, neuro-linguistic programmeren, energie management, spiral dynamics, meditatietechnieken, hart-coherentie-oefeningen, maar ook tools zoals MBTI, Enneagram, ...) 

People Coach acht het uiterst belangrijk dat elke coach ten allen tijde met een onbevooroordeelde en objectieve blik kijkt naar de hulpvraag, de betrokkene(n) en de daarbijhorende situatie om een unieke en op maat gemaakte aanpak te kunnen garanderen. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen voor alle diensten zal People Coach in elke traject steeds 6 gelijkaardige fasen doorlopen:

  1. Analyse van de hulpvraag (vrijblijvend kennismakend gesprek, waarin samenwerking, aanpak en voorwaarden uitvoerig worden besproken)  
  2. Leveren van diensten: coaching 
  3. Evaluatie van geleverde diensten met betrokkenen (tijdens laatste sessie)
  4. Opvolging (3 tot 6 maanden nadien)


Elk coachingstraject zal worden vooraf gegaan door een vrijblijvend (en kosteloos) kennismakingsgesprek tussen coach en coachee. De bedoeling van een dergelijk gesprek is na te gaan of de doelstellingen, de manier van aanpakken, de daar bijhorende voorwaarden en de persoonlijkheden van de betrokken partijen matchen. Indien dit niet het geval is, zal het coachingstraject niet worden opgestart. Tijdens het coachingstraject zullen er verschillende officieuze feedbackmomenten worden ingepland, waardoor het verloop van het traject ten alle tijde kan worden opgevolgd en bijgestuurd.

Verder houdt People Coach sterk vast aan zijn waarden: Respect, Echtheid & Oprechtheid, Persoonlijke ontwikkeling & groei en Kwaliteit. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, behoudt People Coach zich de vrijheid om de samenwerking te verbreken of zelfs niet op te starten.terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be