Bedrijven
................................................................

Teamcoaching & teambuilding

Is er van samenwerking tussen je collega's weinig sprake en wil jij dit veranderen? 
Heeft jouw team ingrijpende veranderingen meegemaakt waardoor het niet meer optimaal functioneert? 
Wil jij als projectleider een goede start maken in het oprichten en leiden van je nieuwe projectteam? 
Vindt jij het als leidinggevende belangrijk om de goede sfeer binnen je team te onderhouden?

Dan is een teamcoaching en/of teambuilding het antwoord voor jou!


In een teamcoaching of teambuilding wordt een groep en alle individuele leden van die groep begeleidt om het volle potentieel uit ieder van hen te halen met als doel samen de beste versie van het team neer te zetten.

Bij een teambuilding, denken we vaak aan de opstart van een nieuw team, een nieuw samengesteld team of teams met nieuwe medewerkers en/of leidinggevenden, het betekent dan ook letterlijk 'het bouwen van een team'.  Vaak start een teambuilding dan ook met een groep individuen, die pas na verloop van tijd een echt en hecht TEAM vormen. Teambuilding kan echter ook zeer nuttig zijn voor een team dat reeds geruime tijd bestaat. Het is namelijk erg belangrijk om ook de sfeer (ook) in (goed lopende) teams optimaal te houden, zodat het team te allen tijde klaar is om grote uitdagingen met succes aan te pakken. Bij een teamcoaching ligt het accent minder op het uitbouwen van een team of elkaar leren kennen, maar eerder op het team begeleiden in het doorlopende proces van zichzelf (her-)definiëren en de beste vorm van zichzelf blijvend te verwezenlijken. In de realiteit is de splitsing tussen teamcoaching en teambuilding zeer moeilijk te trekken, vandaar dat we ze hier combineren in onze diensten. 

De onderwerpen die behandelt kunnen worden tijdens een teamcoaching en/of teambuilding zijn zeer divers. 
Enkele voorbeelden:
- opstart van een nieuw (samengesteld of project) team
- conflicten binnen een team
- effciëntie verhoging binnen een team
- inter- of intra-team samenwerking verhogen
- ...

Deze verschillende thema's kunnen enerzijds volledig losstaand van elkaar, maar anderzijds ook volkomen verweven met elkaar voorkomen. Als leidinggevende of HR verantwoordelijke bepaal jij uiteraard in samenspraak met de coach wat de meest geschikte onderwerpen zijn om rond te werken. Elke teamcoaching of teambuilding is uniek, net zoals elke hulpvraag, persoon, organisatie, coach en coachee. De grote lijnen van het verloop van een sessie en het gebruik van de specifieke methodes zal op voorhand met de leidinggevende of HR-verantwoordelijke worden besproken in functie van de te behalen doelstellingen. 

Als de situatie van u en uw organisatie nog niet duidelijk is dan heeft People Coach zelf een specifieke methode ontwikkelende om op een relatief korte en zeer efficiënte manier een duidelijk beeld te krijgen op het menselijke potentieel van uw team of organisatie. Vaak weet het management, zowel als de medewerkers wel dat er iets aan de hand is, maar de vinger leggen op de specifieke oorzaak is vaak minder vanzelfsprekend.
Hier weten wij raad mee. Voor meer info. zie People Audit.

Wie van een sessie teamcoaching en/of teambuilding een wonder middel verwacht, komt uiteraard ook bedrogen uit. In een sessie wordt vaak een aanzet gegeven tot een significante verandering, maar het doorvoeren van die verandering is toch in grote mate afhankelijk van de buy-in en het commitment van zowel het management als alle individuele teamleden. Door een grondige voor-analyse en diepgaande voorbespreking en stevig uitgewerkte maatwerkvoorbereiding kan er echter veel ondervangen worden, waardoor het soms toch lijkt dat er kleine wonderen gebeuren. 

We bespreken dit graag nader met u!


Als psycholoog & coach houdt is People Coach zich zowel aan de deontologische code van de psychologen, als aan de richtlijnen van de International Coach Federation.



terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be