Bedrijven
................................................................

Aanpak

People Coach beschouwt elke opdracht als uniek. Men gelooft dan ook niet in een standaard training, coachings- of teambuildingspakket, maar werkt alleen met op maat gemaakte oplossingen. Elke aanpak wordt dan ook volledig afgestemd op de specifieke vraag en de daar bijhorende situatie en individuen.

Afhankelijk hiervan zullen de meest geschikte tools en methodes worden ingezet om de vooropgestelde training-, coaching- of teambuilding-doelstellingen te behalen. In de zoektocht naar de meest geschikte methodes en tools, richt People Coach zich niet op een bepaalde theorie, maar combineert het aspecten van verschillende theorieën (Psychoanalyse, Systemisch denken, NLP, Conscious coaching, ...) .

People Coach acht het uiterst belangrijk dat elke coach, teambuilder of trainer ten allen tijde met een onbevooroordeelde en objectieve blik kijkt naar de hulpvraag, de betrokkene(n) en de daarbijhorende situatie om een unieke en op maat gemaakte aanpak te kunnen garanderen. Om hetzelfde kwaliteitsniveau te garanderen voor alle diensten zal People Coach in elke traject steeds 6 gelijkaardige fasen doorlopen:

  1. Analyse van de hulpvraag (kennismakend gesprek)
  2. Opstellen van een vrijblijvende offerte (zo gedetailleerde mogelijk)
  3. Uitwerken van diensten: coaching / teambuilding / training
  4. Leveren van diensten: coaching / teambuilding / training
  5. Na-traject (evaluatie van geleverde diensten met betrokkenen)
  6. Opvolging


Elk coachingstraject zal worden vooraf gegaan door een vrijblijvend (en kosteloos) kennismakingsgesprek tussen coach en coachee.People Coach zal steeds trachten een zo kort mogelijk traject voor te stellen zonder afbreuk te doen aan de noden van de betrokkene(n), de kwaliteit van het traject en het vooropgestelde groeiproces. Men zal steeds een beperkt voorstel doen met de mogelijkheid tot uitbreiding. Verder zullen er tijdens het traject verschillende evaluatie- of feedbackmomenten worden ingepland, waardoor het verloop van het ontwikkelingsproces ten alle tijde kan worden bijgestuurd.

Verder houdt People Coach sterk vast aan zijn waarden: Respect, Echtheid & Oprechtheid, Persoonlijke ontwikkeling & groei en Kwaliteit. Wanneer hier niet aan wordt voldaan, behoudt People Coach zich de vrijheid om de samenwerking te verbreken.terug

                                                        webdesign by [ imaxx ] - © 2008 - www.peoplecoach.be